Uttar Pradesh State Agricultural Produce Markets Board

Mandi Details

Sr. No. Division Name District Name Mandi Name Mandi Grade Secretary Name CUG Number Construction Year Contact No.
1 Meerut Meerut Sardhana C Miss. Suman Bharti 8755426530 1905 272765
2 Mawana C Miss. Ranjana Kariyana 9219140199 1998 272763
3 Parikshitgarh C Mr. Manohar Laal Sharma (Pro) 8773036836 1905 272764
4 Meerut A Mr. Raam Kumar 8808080999 272762
5 Baghpat Baraut C Mr. Okar Singh Bana 9456637770 1905 272769
6 Khekra C Mr. Virendra Kumar (Pro) 9837964208 1905 272770
7 Gaziabad Hapur A+ Mr. Hrvilas 9411020707 1905 272767
8 Muradnagar C Mr. Aftab Ahmad 9412471940 1905 272924
9 Ghaziabad A+ Mr. Rajesh Yadav 9453376860 1978 272766
10 Bulandsahar Khurja B Mr Sanjay Kumar 9410484618 272772
11 Jahangirabad A Mr. Arun Kumar 9999485625 1905 272771
12 Gulaothi C Mr Changa Singh 9410483133 1905 272779
13 Siana C Mr Vijin Kumar 9837776677 1905 272775
14 Bulandshahar B Mr. Sanjay Yadav 9410606177 1905 272773
15 Sikandrabad B Mr. Udham Singh 9410812021 272776
16 Dibai B Mr. Sumer Singh 9758430155 1905 272774
17 Anupshahar C …. 1905 272778
18 Shikarpur B Mr. Prem Pal 9412361235 1905 272780
19 Gautambuddh Nagar Dankaur C Mr. Makhan Singh 9837231542 1905 272782
20 Dadri B Mr. Ashok Kumar 9411030583 1905 272781